Nov
12

ADÓ

ADÓ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003.ÉVXCII. TV. MÓDOSÍTÁSA

 

Az Art. 22§ 1 bekezdése kiegészül
i.)Pénzforgalmi elszámolást választ.

 

A 22§ 2 bekezdése módosul:
- az áfa bejelentkezésről szóló bekezdés bármely pontjának változását,illetve az új előírás a pénzforgalmi elszámolás választásának bejelentését a változást megelőző adóév utolsó napjáig kell az Adóhatóság felé teljesíteni.

 

Ha az adózó évközben lépi át a pénzforgalmi elszámolás, illetve az alanyi mentességre vonatkozó előírást akkor az elérést követő 15 napon belül kell megtenni a bejelentést.
Az 54§ 5. bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
Az általános forgalmi adóalanynak és az Eva hatálya alá tartozó adózónak az Adóhatóság a honlapján közzéteszi:

 

  • a nevét, adószámát, székhelyének címét, telephelyét
  • a csoportos áfa alanyiságát választóknál a csoportszámot
  • a csoport tagjainak nevét, adószámát, székhelyét és telephely címét és a csoportos elszámolást engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napját.
  • a pénzforgalmi elszámolást választók esetén e választás tényét és a pénzforgalmi elszámolás kezdetének és végének időpontját.
  • azt a tényt, hogy a forgalmi adó alanya az ÁFA tv. 88.§ 1 bekezdés szerint az ingatlan értékesítés vagy bérbeadás tekintetében az áfa körbe való belépést választotta és ennek időpontját.

 Iratkozzon fel, és rendszeresen tanácsokkal látjuk el!Keresés a blogban